Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Kiểm soát chất lượng

Kiểm tra chất lượng sản phẩm:

Công ty chúng tôi tiến hành kiểm tra chất lượng trong suốt quá trình sản xuất từ ​​nguyên liệu đầu vào cho đến vận chuyển thiết bị để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm có thể được giao cho khách hàng còn nguyên vẹn

013
014
015
016

Kiểm tra quy trình sản xuất thiết bị

Kiểm tra đánh bóng: độ nhám mối hàn 0,4-0,6um; ngâm rửa thụ động độ nhám 0,6-0,8um

Phát hiện áp suất

Áp suất là 3Bar, Giữ áp suất trong 24 giờ để đảm bảo không bị rò rỉ áp suất.

017
018