Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Sơn Đông OBeer Máy móc thiết bị Công ty TNHH.

Địa chỉ

 Số 12111 đường Jingshi, quận Lixia, thành phố Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc.

Điện thoại

+86 139 4819 9540 (tiếng Nga)

+86 183 9686 9045 (Tiếng Anh)

Whatsapp

+86 139 4819 9540 (tiếng Nga)

+86 183 9686 9045 (Tiếng Anh)

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi