Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!
  • Brewing CIP Systems

    Hệ thống CIP nấu bia

    Tên sản phẩm: Hệ thống CIP nấu bia Bạn có biết thiết bị sạch sẽ dẫn đến bia ngon hơn. Các kỹ sư chế biến tuân theo biết một Hệ thống sạch tại chỗ được thiết kế phù hợp, hiệu quả có thể được tích hợp liền mạch vào hoạt động sản xuất bia của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn xác định hệ thống tốt nhất để phù hợp với nhu cầu làm sạch cho hoạt động sản xuất bia của bạn ngày hôm nay và với kế hoạch tương lai của bạn. Dòng máy trượt CIP của chúng tôi có cấu hình cao. Hệ thống có thể hoàn toàn thủ công hoặc hoàn toàn tự động, với các tùy chọn liên quan đến ...